זמן אשכול
- קורסים באונליין
    סמסטר קיץ יוני 2022 - אוגוסט 2022:
    סמסטר אביב מרץ - יוני 2022:
- סינמה סיטי - אשדוד
    סמסטר קיץ יוני 2022 - אוגוסט 2022:
    סמסטר אביב מרץ - יוני 2022:
- סינמה סיטי - גלילות
    סמסטר קיץ יוני 2022 - אוגוסט 2022:
    סמסטר אביב מרץ - יוני 2022:
- סינמה סיטי - כפר-סבא
    סמסטר קיץ יוני 2022 - אוגוסט 2022:
    סמסטר אביב מרץ - יוני 2022:
- סינמה סיטי - נתניה
    סמסטר קיץ יוני 2022 - אוגוסט 2022:
    סמסטר אביב מרץ - יוני 2022:
- סינמה סיטי - ראשון לציון
    סמסטר קיץ יוני 2022 - אוגוסט 2022:
    סמסטר אביב מרץ - יוני 2022:
- סינמה סיטי - ירושלים
    סמסטר קיץ יוני 2022 - אוגוסט 2022:
    סמסטר אביב מרץ - יוני 2022:
- סינמה סיטי - באר שבע
    סמסטר קיץ יוני 2022 - אוגוסט 2022:
    סמסטר אביב מרץ - יוני 2022:
- סינמה סיטי - חדרה
    סמסטר קיץ יוני 2022 - אוגוסט 2022:
    סמסטר אביב מרץ - יוני 2022:
- מטיילים עם זמן אשכול
    סמסטר קיץ יוני 2022 - אוגוסט 2022:
    סמסטר אביב מרץ - יוני 2022:
  * שם פרטי:
  * שם משפחה:
  * טלפון:
    *דוא”ל:
    כתובת:
    מיקוד:
    קבלת ידיעון:
 
אשכול מרכז לימוד הפנאי הגדול בישראל
עמוד בית   |   קורסים   |   מערכת קורסים   |   המרצים   |   תקצירים   |   אודות   |   נהלים   |   צור קשר   |   הרשמה
עמוד בית > נהלי הרשמה
נהלי הרשמה

1. אופן ההרשמה:
א. באתר האינטרנט- מלא את פרטיך ואת הקורס/הקורסים אליהם אתה מעוניין להרשם
ואנו ניצור קשר תוך 48 שעות לכל היותר מזמן הפניה ונשלים יחד איתך את פרטי
ההרשמה. 
ב. בטלפון (בכרטיסי השראי בלבד)- 1-700-50-41-41
ג. באופן אישי: במשרדי "זמן אשכול" בסינמה סיטי בגלילות, רמת השרון. המשרדים
פתוחים בימים א-ה בין השעות 10.00- 17.00. טלפון ישיר למשרד- 03-6909559.
ד. בפקס (באמצעות כרטיס אשראי בלבד) 03-6909541
ה. ע"י שליחת דוא"ל לכתובת: zmaneshkol@nlc.co.il

רישום לקורסים ולפעילויות השונות של זמן אשכול הינה מתן היתר והסכמה לקבל עדכונים, מידע פרסומי או שיווקי בדואר אלקטרוני ובמסרונים, אלא אם ביקש הלקוח אחרת.

2. פתיחת קורס מותנית במספר מינימום של נרשמים. במקרים של אי פתיחת קורס עקב
מיעוט משתתפים או מכל סיבה אחרת, יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד.

3. ההשתתפות בהרצאותוהשימוש בכרטיס החבר הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

4. הודעה על פתיחת הלימודים, פרטים על האולם בו ייתקיימו ההרצאות, תמסר
לנרשמים לפני פתיחת כל קורס.
הנהלת "זמן אשכול" שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במתכונת הקורסים,
להחליף ו/או להוסיף מרצה.

5. לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת הקורס. במקרים מיוחדים, תנתן
הרצאה  חלופית עפ"י באותו סמסטר אליו נרשם התלמיד עפ"י שיקולי "זמן אשכול" ועל בסיס מקום פנוי בהרצאות אחרות המתקיימות באותו סמסטר.
זאת רק במקרים בהם תינתן הודעה מוקדמת של 24 שעות לפחות לפני אי ההגעה
להרצאה.

6. לא ינתנו הנחות כפולות על עלות הקורסים במקרה של רישום דרך גופים שונים שמקיימים שיתופי פעולה עם "זמן אשכול".

7. במקרה של אובדן כרטיס חבר, יעביר התלמיד ל"זמן אשכול" בקשה להנפקת
כרטיס חדש וישלם סך של 20 ש"ח עבור הנפקתו.

8. נהלי ביטול הרשמה:
א. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב למרכז ההרשמה הנמצא במשרדי "זמן
אשכול".
ב. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי החברה.
ג. גובה הקיזוז המינימאלי יהיה דמי הטיפול בסך 80 ש"ח.
ד. זיכו כספי עבור ביטול ההשתתפות, יינתן רק לאחר החזרת כרטיס המנוי לקורס
וההטבה שניתנה או שווייה הכספי.
ה. מקרים חריגים של בקשות ביטול עקב אילוצים בילתי צפויים, יבדקו לגופו של עניין
בהתאם להגדרות ונהלי "זמן אשכול" .

9. תנאי תשלום
א. בכל כרטיסי האשראי בתשלומים ללא ריבית כמפורט בשכר הלימוד של כל קורס.
ב. בהמחאה/בהמחאות- תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס
או ליום ההרשמה (המאוחר מהשניים). תאריך ההמחאה האחרונה לא יהיה מאוחר
מחודש לפני סיום הקורס.

10. שינויים לא צפויים
עקב אילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים במועדי המפגשים. כמו כן עלול להיווצר
מצב בו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהתפרסם בתוכנית הקורס ושהייתה
כוונה לקיימו. במקרה כזה יעשה מאמץ עליון ע"י "זמן אשכול" להודיע לכל תלמידי
הקורס על השינוי. הכות לשינויים שמורה.


עלות ביטול ההרשמה:
1. עד יום תחילת הלימודים- דמי טיפול מינבלי בסך 80 ש"ח.
2. לאחר מפגש אחד- ערך יחסי של מפגש אחד + 10% מעלות המפגש.
3. לאחר שני מפגשים- ערך יחסי של שני מפגשים + 10% מעלות המפגשים.
4. לאחר שלושה מפגשים- אין החזר כספי.

שכר הלימוד- הבהרות:
ההנחה הניתנת לבני זוג/ משפחה היא שאלה שגרים באותה כתובת.
אירועי "זמן אשכול" אינם קורסים ולכן הנרשמים אליהם אינם זוכים להטבות ולהנחות אותם מקבלים ברישום לקורסים.
4. לאחר שלושה מפגשים- אין החזר כספי.

 

 

תחומי הקורסים:

אירועים חד פעמיים
שישי ישראלי
שישי בכיף
שישי עולמי
ערב של כיף
אירועי תרבות
ערב עולמי

אמנויות
מוסיקה
קולנוע
משירי ארץ אהבתי
הומור
תיאטרון
אמנות פלסטית
תרבות ישראלית

מדעי החברה
פסיכולוגיה
מדינה וחברה
סיפורים אישיים
עתידנות
פילוסופיה
דתות
משפט
ריגול ומודיעין
שפת גוף

קורסים באונליין
סמסטר אביב באונליין

תרבויות בעולם
תרבויות מקומות ואטרקציות בעולם

מדעי הרוח
היסטוריה
תנ"ך

מדע
מדע
גנטיקה
חקר המוח

"טרום בכורה בקולנוע"
סרטים בהקרנת בכורה

מטיילים עם זמן אשכול
מטיילים עם זמן אשכול

עמוד בית  |  קורסים |  מערכת קורסים  |  המרצים  |  תקצירים  |  אודות |  נהלים  |  צור קשר  |  הרשמה מקבוצת סינמה סיטי